Občanské a smluvní právo

V rámci soukromého práva vyhotovuji a připomínkuji smlouvy všech typů, a to jak pro soukromé, tak pro podnikatelské účely.

Velká část právní agendy spočívá ve vymáhání pohledávek podnikatelských i nepodnikatelských subjektů v nalézacím a exekučním řízení. V tomto ohledu spolupracuji s několika exekutorskými úřady.

Ve své praxi se zaměřuji na vymáhání náhrady újmy (škody), a to zejména náhrady újmy na zdraví (vzniklé nejčastěji v důsledku dopravních nehod), přičemž v takovém případě zastupuji klienta jak v civilním řízení, tak při uplatňování jeho práva v trestním či správním řízení prostřednictvím tzv. adhezního řízení.

Klienty jakožto dědice zastupuji v dědickém řízení, a to v rámci přijetí či odmítnutí dědictví, v dědických sporech a vyřizování dědictví. Rovněž zajišťuji práva věřitelů, když je třeba přihlásit jejich pohledávku za zemřelým do dědického řízení a popřípadě ji vymáhat po dědicích zemřelého.

Mám bohaté zkušenosti se zastupováním společenství vlastníků jednotek, a to zejména ve vymáhání plateb za služby a poplatků do fondu oprav, ale i ohledně organizačních záležitostí společenství.

Je mi známa problematika ochrany osobnosti a ochrany spotřebitele. Dále se zabývám právem autorským a nekalou soutěží.

Zabývám se rovněž právem nemovitostí, včetně věcných břemen a služebností. Rovněž poskytuji poradenství ohledně práva zástavního a zadržovacího.

Potřebujete poradit?

Ozvěte se nám.

JUDr. Václav Cidlina, advokát a zapsaný mediátor

JUDr. Václav Cidlina,

advokát a zapsaný mediátor

+420 604 692 211 advokat@vaclavcidlina.com
Odeslání dotazu je bezpečné a nezávazné.