Trestní právo

Ve své advokátní praxi se intenzivně zabývám obhajobou klientů v průběhu celého trestního řízení. Rovněž působím jako zmocněnec poškozených při uplatňování jejich nároků na náhradu újmy (škody) či vymáhání bezdůvodného obohacení v trestním řízení. Rovněž pomáhám klientům sepsat trestní oznámení.

Dále vytvářím pro klienty – právnické osoby tzv. compliance management systém, kterým může právnická osoba předcházet případné trestné činnosti svých statutárních orgánů, zaměstnanců či dalších osob dle § 8 zákona č. 418/2011 Sb.-zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, kdy takovýto vytvořený compliance program může umožnit se právnické osobě v případě spáchání protiprávního činu spáchaného jejím statutárním orgánem, zaměstnancem, či dalšími osobami dle § 8 ZTOPO vyvinit. Součástí tohoto systému je především písemná dokumentace a školení, které rovněž provádím. Jsem zapsán v seznamu poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Potřebujete poradit?

Ozvěte se nám.

JUDr. Václav Cidlina, advokát a zapsaný mediátor

JUDr. Václav Cidlina,

advokát a zapsaný mediátor

+420 604 692 211 advokat@vaclavcidlina.com
Odeslání dotazu je bezpečné a nezávazné.