Kontakt / Impressum

JUDr. Václav Cidlina, advokát a zapsaný mediátor

JUDr. Václav Cidlina,

advokát a zapsaný mediátor

+420 604 692 211 advokat@vaclavcidlina.com

JUDr. Václav Cidlina, advokát je členem České advokátní komory. JUDr. Václav Cidlina, advokát, je zapsán do seznamu německy mluvících advokátů vedeného u Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. Je proto připraven pomoci ve všech právních případech občanům Německa, Rakouska, Švýcarska a jiným německy mluvícím občanům.

JUDr. Václav Cidlina je zapsán v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR jako zapsaný mediátor.

JUDr. Václav Cidlina působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Oprávnění k výkonu advokacie bylo advokátovi uděleno Českou advokátní komorou. Tato je zároveň v České republice organizací provádějící dohled.

Pojistitel pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti advokáta je Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, CZ-120 84 Praha 2.

Advokát je zavázán jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy o poskytování právních služeb klientem poskytnuty, zpracovávat tyto osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou obsahem přílohy, která je nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování právních služeb, přičemž tuto přílohu můžete najít i v níže přiložených dokumentech. Žádost uplatnění práv subjektů můžete najít rovněž v níže přiložených dokumentech. Pokud se na mě budete tedy obracet s žádostmi týkajícími se vašich osobních údajů, vyplňte prosím tuto Žádost a pošlete ji na mou e-mailovou adresu advokat@vaclavcidlina.com.

Vzorový dokument uplatnění práv subjektu údajů Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

Bankovní spojení

Číslo účtu 2112498594/2700
IBAN CZ37 2700 0000 0021 1249 8594
BIC (SWIFT) kód BACXCZPP

Důležité údaje

Sídlo Masarykova 998/31
400 01 Ústí nad Labem, CZ
Datová schránka jmzfgpa
IČO 04437292
DIČ CZ8702103113
Ev. č. u ČAK: 16478