Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

V právních vztazích s mezinárodním prvkem je zásadním problémem určení tzv. rozhodného práva, tedy takového práva, kterým se řídí hmotněprávní a procesněprávní vztah mezi jeho účastníky. Tato potřeba vyvstává zejména v momentě, kdy dochází ke sporu mezi účastníky takového vztahu, a vyvstává nutnost zjistit, k jakému soudu v jaké zemi má být případně podána žaloba a podle jakého práva bude soud rozhodovat. Je nutno tedy znát právo EU, mezinárodní smlouvy mezi zúčastněnými zeměmi a samozřejmě jejich vlastní domácí právní úpravu.

V tomto ohledu se především zaměřuji na:

  • volbu hmotného i procesního rozhodného práva
  • dohodu o prorogaci (určení místně a věcně příslušného soudu) 
  • vytváření všeobecných obchodních podmínek
  •  vytváření platebních a dodacích podmínek
  • mezinárodní koupi zboží 
  • mezinárodní přepravní právo
  • mezinárodní zaměstnanecké vztahy (právo tzv. pendlerů)
  • mezinárodní rodinné vztahy (výživné, výchova a péče o dítě)

Potřebujete poradit?

Ozvěte se nám.

JUDr. Václav Cidlina, advokát a zapsaný mediátor

JUDr. Václav Cidlina,

advokát a zapsaný mediátor

+420 604 692 211 advokat@vaclavcidlina.com
Odeslání dotazu je bezpečné a nezávazné.