Vigilantibus iura scripta sunt.
Práva patří bdělým.

O advokátovi

JUDr. Václav Cidlina

advokát a zapsaný mediátor, zapsán u České advokátní komory pod evidenčním číslem 16478

Česká advokátní komora Seznam mediátorů Registr poskytovatelů obětem trestných činů Rozhodčí soud

Profesionální praxe

 • 2006: Překladatel u KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
 • 2007: Tlumočník v Rakousku pro KOCH HOLDING AG
 • 2010 – 2011: Praxe u Obvodního soudu pro Prahu 7, 8 (civilní a trestní úsek)
 • 2007 – 2012: Lektor němčiny v Jazykovém Institutu Praha (JIP) a v jazykové škole SKŘIVÁNEK s.r.o.
 • 2012 – 2013: Praxe advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
 • 2013 – 2015: Praxe advokátního koncipienta u JUDr. Zdeněk Grus, advokát
 • 2016 až současnost: Vlastní advokátní praxe
 • 2018 až současnost: Rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Vzdělání

 • 1998 – 2007: Víceleté všeobecné gymnázium Ústí nad Labem zakončené maturitou s vyznamenáním
 • (2004 – 2005): Ludwig-Meyn-Schule Hamburg/Uetersen, SRN
 • 2007 – 2012: Právnická fakulta UK – Titul Magister
 • 2015: Právnická fakulta UK – Titul Juris Utriusque Doctor
 • 2015: Složení advokátní zkoušky u České advokátní komory, jako advokát zapsán od 2. 1. 2016
 • 2017: Složení mediační zkoušky u ČAK, jako zapsaný mediátor zapsán od 12.9.2017

Jazyky

 • Čeština: Mateřský jazyk
 • Němčina: NJ výborně (znalost spisovné i hovorové němčiny, specializace na právní němčinu) – státnice a Zentrale Mittelstufenpruefung na Goethe Institutu, certifikáty z několika školení pro lektory, praxe advokátního koncipienta v česko-německé advokátní kanceláři
 • Angličtina: pasivně výborně, aktivně velmi dobře (maturitní zkouška za 1), znalost právní angličtiny
 • Slovenština: pasivně velmi dobře

Publikace

 • Diplomová práce Tvorba zákonů ve Spolkové republice Německo a v České republice – komparativní pohled
 • Advokát, Rechtsanwalt, Advocaat?! (Bulletin Advokacie, 12) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
 • Výživné – nemělo by to být jinak? (Právní rozhledy, 7) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
 • K úrokům z prodlení z dlužného výživného (Právní rozhledy, 10) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
 • K výši mimosmluvní odměny advokáta při zastupování nezletilých (Právní rozhledy, 15-16) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
 • Rozhodné právo v mezinárodní přepravě zboží v rámci Evropské unie (Dopravní noviny, 5. 9. 2013) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
 • „Oddlužení podnikatele“ nejenom v rozhodovací praxi (Právní rozhledy, 20) – spoluautor JUDr. Zdeněk Grus, advokát
 • Rigorózní práce Odpovědnost za škodu – Náhrada škody
 • Legalita zavedení technologie rozpoznávání obličeje - (Bulletin Advokacie, 7-8/2020) – spoluautor Jan Prokůpek
 • Cizinec rovná se vazba? - (Bulletin Advokacie, 1-2/2022) – spoluautor Mgr. Jan Prokůpek

zde k nahlédnutí:

Osvědčení o zapsání advokáta Diplom o získání titulu JUDr. Osvědčení o složení advokátní zkoušky Vykonání zkoušky mediátora Zápis do seznamu mediátorů