Cena právních služeb

Cenu právní služby sjednávám s klienty individuálně podle složitosti a závažnosti případu. Odměnu lze sjednat jako hodinovou, paušální či ji stanovit podle advokátního tarifu – Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášku lze najít zde

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

JUDr. Václav Cidlina, advokát a zapsaný mediátor

JUDr. Václav Cidlina,

advokát a zapsaný mediátor

+420 604 692 211 advokat@vaclavcidlina.com