Vigilantibus iura scripta sunt.
The laws of the vigilant are written.

About the attorney

JUDr. Václav Cidlina

Czech attorney and registered mediator, registered by The Czech Bar Association under the evidence number 16478

Czech Bar Association List of mediators List of providers of help for victims Arbitration court

Professional Experience

 • 2006: Translator at KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
 • 2007: Interpreter in Austria for KOCH HOLDING AG
 • 2010 – 2011: Professional experience at the District court of Prague 7, 8 (civil and criminal sector)
 • 2007 – 2012: German teacher at the Language Institute Prague (JIP) and at the language school SKŘIVÁNEK s.r.o.
 • 2012 – 2013: Junior associate at the attorney's office of Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
 • 2013 – 2015: Junior associate at the attorney's office of JUDr. Zdeněk Grus, advokát
 • 2016 till present: Own law practice
 • 2018 till present: Arbitrator at the Court of Arbitration of the Czech Chamber of Commerce and the Agrarian Chamber of the Czech Republic

Education

 • 1998 – 2007: High School completed with final examination with distinction
 • (2004 – 2005): Ludwig-Meyn-Schule Hamburg/Uetersen, SRN
 • 2007 – 2012: Department of Law of Charles University in Prague – Master Degree
 • 2015: Department of Law Charles University in Prague –Juris Utriusque Doctor Degree
 • 2015: The attorney's exam at the Czech Bar Association, registered as Attorney at Law since 2. 1. 2016
 • 2018 - Arbitrator at the Arbitration Court of the Czech Chamber of Commerce and the Czech Chamber of Agriculture

Languages

 • Czech: Mother language
 • German: excellent (standard and colloquial German knowledge, specialized in legal German) – final state examination and Zentrale Mittelstufenpruefung at Goethe's Institute, certifications from several teachers tranings, junior associate at the German – Czech attorney's office)
 • English: passive excelent, active very good (final examination with grade 1), legal language knowledge
 • Slovak: very good on a passive level

Publications

 • Diplomová práce Tvorba zákonů ve Spolkové republice Německo a v České republice – komparativní pohled
 • Advokát, Rechtsanwalt, Advocaat?! (Bulletin Advokacie, 12) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
 • Výživné – nemělo by to být jinak? (Právní rozhledy, 7) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
 • K úrokům z prodlení z dlužného výživného (Právní rozhledy, 10) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
 • K výši mimosmluvní odměny advokáta při zastupování nezletilých (Právní rozhledy, 15-16) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
 • Rozhodné právo v mezinárodní přepravě zboží v rámci Evropské unie (Dopravní noviny, 5. 9. 2013) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
 • „Oddlužení podnikatele“ nejenom v rozhodovací praxi (Právní rozhledy, 20) – spoluautor JUDr. Zdeněk Grus, advokát
 • Rigorózní práce Odpovědnost za škodu – Náhrada škody
 • Legalita zavedení technologie rozpoznávání obličeje - (Bulletin Advokacie, 7-8/2020) – spoluautor Jan Prokůpek
 • Cizinec rovná se vazba? - (Bulletin Advokacie, 1-2/2022) – spoluautor Mgr. Jan Prokůpek

Documents:

Osvědčení o zapsání advokáta Diplom o získání titulu JUDr. Osvědčení o složení advokátní zkoušky