Vigilantibus iura scripta sunt.
Práva patří bdělým.

Zaměření

Na co se zaměřuji?

Proč si vybrat mé služby?

Sídlo mé advokátní kanceláře je v centru Ústí nad Labem.

Poskytuji právní služby v českém, německém a anglickém jazyce, přičemž se zaměřuji na mezinárodní právní poradenství, především na česko-německé právní vztahy. Při této činnosti úzce spolupracuji s dalšími advokátními kancelářemi na území Německa, přičemž klienti mohou těžit z mých jazykových znalostí a z kvalifikace získané v mezinárodních advokátních kancelářích. Dále se zaměřuji na zastupování klientů před soudy po celé České republice, tedy mou doménou je znalost zejména civilního a trestního procesního práva, a především praktická znalost způsobu vedení soudních řízení a rozhodovací činnosti soudů ČR.

Zastupuji klienty v mimosoudních, resp. ve smírčích řízeních, v rozhodčích řízeních, v soudních řízeních, v exekučních řízeních a ve správních řízeních před úřady, soudy a jinými institucemi. Od roku 2016, kdy jsem započal vykonávat vlastní advokátní praxi, jsem klienty zastupoval při více než 1000 soudních stáních před soudy všech stupňů včetně Nejvyššího soudu a při stovkách výslechů v trestních či přestupkových řízení.

Mám bohaté zkušenosti s podáváním žalob, návrhů, stížností a opravných prostředků k soudům, správním orgánům a jiným institucím, včetně podávání stížností k Ústavnímu soudu a Evropskému soudu pro lidská práva.

Rovněž poskytuji služby na poli realitního práva, resp. práva nemovitostí, když klientům (jak podnikatelským subjektům vč. realitních kanceláří, tak nepodnikatelským subjektům) připravuji kupní smlouvy, nájemní smlouvy, svěřenecké smlouvy a návrhy na vklad do katastru nemovitostí, provádím advokátní úschovu kupní ceny, přičemž klientům mohu rovněž ověřit podpisy (prohlášení o pravosti podpisu).

JUDr. Václav Cidlina, advokát a zapsaný mediátor

JUDr. Václav Cidlina,

advokát a zapsaný mediátor

+420 604 692 211 advokat@vaclavcidlina.com
Odeslání dotazu je bezpečné a nezávazné.