Zaměření

Poskytuji právní služby v českém, německém a anglickém jazyce, přičemž se zaměřuji na mezinárodní právní poradenství, především na česko-německé právní vztahy. Při této činnosti úzce spolupracuji s dalšími advokátními kancelářemi na území Německa, přičemž klienti mohou těžit z mých jazykových znalostí a z kvalifikace získané v mezinárodních advokátních kancelářích.

Poskytuji právní služby na území České republiky v oblasti práva soukromého i veřejného, a to zejména v těchto oblastech práva:
Občanské právo
Obchodní právo
Rodinné právo
Insolvenční právo
Pracovní právo
Trestní právo
Správní právo
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

Zastupuji klienty v mimosoudních, resp. ve smírčích řízeních, v rozhodčích řízeních, v soudních řízeních, v exekučních řízeních a ve správních řízeních před úřady, soudy a jinými institucemi.

Mám zkušenosti s podáváním žalob, návrhů, stížností a opravných prostředků k soudům, správním orgánům a jiným institucím, včetně podávání stížností k Ústavnímu soudu a Evropskému soudu pro lidská práva.

Kromě toho poskytuji doplňkové služby, jakými jsou konverze dokumentů, ověřování podpisů či provádění úschovy peněz od klienta, to vše postupem a za poplatek stanovený právními předpisy České republiky.