Správní právo

Klientům pomáhám při jednání se správními úřady a jinými institucemi a zastupuji je před správními soudy. Věnuji se zejména přestupkovému právu, když zastupuji klienty v přestupkovém řízení před správním orgánem.