Pracovní právo

Poskytuji právní služby v oblasti pracovního práva, a to zejména ohledně vzniku a ukončení pracovního poměru, pracovních úrazů a náhrady újmy (škody).