JUDr. Václav Cidlina
Czech attorney at law, registered by The Czech Bar Association under the evidence number 16478

Professional Experience
2006: Translator at KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
2007: Interpreter in Austria for KOCH HOLDING AG
2010 – 2011: Professional experience at the District court of Prague 7, 8 (civil and criminal sector)
2007 – 2012: German teacher at the Language Institute Prague (JIP) and at the language school SKŘIVÁNEK s.r.o.
2011: Professional experience at the attorney´ s office of JUDr. Pavel Mareček, advokát
2012 – 2013: Junior associate at the attorney´ s office of Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
2013 – 2015: Junior associate at the attorney´ s office of JUDr. Zdeněk Grus, advokát

Education
1998 – 2007: High School completed with final examination with distinction
(2004 – 2005): Ludwig-Meyn-Schule Hamburg/Uetersen, SRN
2007 – 2012: Department of Law of Charles University in Prague – Master Degree
2015: Department of Law Charles University in Prague –Juris Utriusque Doctor Degree
2015: The attorney´s exam at the Czech Bar Association, registered as Attorney at Law since 2. 1. 2016

Languages
Czech: Mother language
German: excellent (standard and colloquial German knowledge, specialized in legal German) – final state examination and Zentrale Mittelstufenpruefung at Goethe´s Institute, certifications from several teachers´ tranings, junior associate at the German – Czech attorney´ s office)
English: very well on a passive level, well on an active level (final examination with grade 1), legal language knowledge
Slovak: very well on a passive level, well on an active level

Publications
2012: Diplomová práce Tvorba zákonů ve Spolkové republice Německo a v České republice – komparativní pohled
Advokát, Rechtsanwalt, Advocaat?! (Bulletin Advokacie, 12) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
2013: Výživné – nemělo by to být jinak? (Právní rozhledy, 7) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
K úrokům z prodlení z dlužného výživného (Právní rozhledy, 10) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
K výši mimosmluvní odměny advokáta při zastupování nezletilých (Právní rozhledy, 15-16) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
Rozhodné právo v mezinárodní přepravě zboží v rámci Evropské unie (Dopravní noviny, 5. 9. 2013) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
„Oddlužení podnikatele“ nejenom v rozhodovací praxi (Právní rozhledy, 20) – spoluautor JUDr. Zdeněk Grus, advokát
2015: Rigorózní práce Odpovědnost za škodu – Náhrada škody

Documents: Diplom o získání titulu JUDr., Osvědčení o složení advokátní zkoušky, Osvědčení o zapsání advokáta