Trestní právo

Ve své advokátní praxi se intenzivně zabývám obhajobou klientů v průběhu celého trestního řízení. Rovněž působím jako zmocněnec poškozených při uplatňování jejich nároků na náhradu újmy (škody) či vymáhání bezdůvodného obohacení v trestním řízení. Rovněž pomáhám klientům sepsat trestní oznámení.