Rodinné právo

Intenzivně se věnuji rovněž rodinnému právu, když klienty zastupuji v rozvodových řízeních, při vypořádání společného jmění manželů včetně vyhotovení dohody o vypořádání SJM, a specializuji se na problematiku výživného, ať už pro dítě či jednoho z manželů.