Insolvenční právo

Poskytuji právní služby v oblasti insolvenčního práva, když vyhotovuji přihlášky pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení jejich dlužníků a zajišťuji servis po celý průběh insolvenčního řízení až k co největšímu uspokojení nároků klienta. Rovněž mám zkušenosti s vytvářením uceleného a kvalifikovaného insolvenčního návrhu, a to jak pro věřitele, tak pro dlužníky.