JUDr. Václav Cidlina
advokát, zapsán u České advokátní komory pod evidenčním číslem 16478

Profesionální praxe
2006: Překladatel u KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
2007: Tlumočník v Rakousku pro KOCH HOLDING AG
2010 – 2011: Praxe u Obvodního soudu pro Prahu 7, 8 (civilní a trestní úsek)
2007 – 2012: Lektor němčiny v Jazykovém Institutu Praha (JIP) a v jazykové škole SKŘIVÁNEK s.r.o.
2011: Praxe v advokátní kanceláři JUDr. Pavel Mareček, advokát
2012 – 2013: Praxe advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
2013 – 2015: Praxe advokátního koncipienta u JUDr. Zdeněk Grus, advokát

Vzdělání
1998 – 2007: Víceleté všeobecné gymnázium Ústí nad Labem zakončené maturitou s vyznamenáním
(2004 – 2005): Ludwig-Meyn-Schule Hamburg/Uetersen, SRN
2007 – 2012: Právnická fakulta UK – Titul Magister
2015: Právnická fakulta UK – Titul Juris Utriusque Doctor
2015: Složení advokátní zkoušky u České advokátní komory, jako advokát zapsán od 2. 1. 2016
2017: Složení mediační zkoušky u ČAK, jako zapsaný mediátor zapsán od 12.9.2017

Jazyky
Čeština: Mateřský jazyk
Němčina: NJ výborně (znalost spisovné i hovorové němčiny, specializace na právní němčinu) – státnice a Zentrale Mittelstufenpruefung na Goethe Institutu, certifikáty z několika školení pro lektory, praxe advokátního koncipienta v česko-německé advokátní kanceláři
Angličtina: pasivně velmi dobře, aktivně dobře (maturitní zkouška za 1), znalost právní angličtiny
Slovenština: pasivně velmi dobře, aktivně dobře

Publikace
2012: Diplomová práce Tvorba zákonů ve Spolkové republice Německo a v České republice – komparativní pohled
Advokát, Rechtsanwalt, Advocaat?! (Bulletin Advokacie, 12) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
2013: Výživné – nemělo by to být jinak? (Právní rozhledy, 7) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
K úrokům z prodlení z dlužného výživného (Právní rozhledy, 10) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
K výši mimosmluvní odměny advokáta při zastupování nezletilých (Právní rozhledy, 15-16) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
Rozhodné právo v mezinárodní přepravě zboží v rámci Evropské unie (Dopravní noviny, 5. 9. 2013) – spoluautor Mgr. Petra Schinnenburgová, Advokátka (CZ), Rechtsanwältin (D)
„Oddlužení podnikatele“ nejenom v rozhodovací praxi (Právní rozhledy, 20) – spoluautor JUDr. Zdeněk Grus, advokát
2015: Rigorózní práce Odpovědnost za škodu – Náhrada škody

zde k nahlédnutí: Osvědčení o zapsání advokáta , Diplom o získání titulu JUDr., Osvědčení o složení advokátní zkoušky, Vykonání zkoušky mediátora + Zápis do seznamu