Kontakt/Impressum

Sídlo:
Masarykova 998/31
400 01 Ústí nad Labem, CZ

Telefon:                      +420604692211
E-mail:                        advokat@vaclavcidlina.com
Datová schránka:     jmzfgpa
IČO:                            04437292
DIČ:                            CZ8702103113
Ev. č. u ČAK:              16478

Bankovní spojení:
2112498594/2700
IBAN: CZ37 2700 0000 0021 1249 8594
BIC (SWIFT) kód: BACXCZPP

 

JUDr. Václav Cidlina, advokát je členem České advokátní komory. JUDr. Václav Cidlina, advokát, je zapsán do seznamu německy mluvících advokátů vedeného u Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. Je proto připraven pomoci ve všech právních případech občanům Německa, Rakouska, Švýcarska a jiným německy mluvícím občanům.

JUDr. Václav Cidlina je zapsán v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR jako zapsaný mediátor.

Oprávnění k výkonu advokacie bylo advokátovi uděleno Českou advokátní komorou. Tato je zároveň v České republice organizací provádějící dohled.

Pojistitel pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti advokáta je Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, CZ-120 84 Praha 2.

 

Advokát je zavázán jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy o poskytování právních služeb klientem poskytnuty, zpracovávat tyto osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou obsahem přílohy, která je nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování právních služeb, přičemž tuto přílohu můžete najít i v níže přiložených dokumentech. Žádost uplatnění práv subjektů můžete najít rovněž v níže přiložených dokumentech. Pokud se na mě budete tedy obracet s žádostmi týkajícími se vašich osobních údajů, vyplňte prosím tuto Žádost a pošlete ji na mou e-mailovou adresu advokat@vaclavcidlina.com.

Vzorový dokument uplatnění práv subjektu údajů

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem